Bartosz
Baza ChPL w/g, URPL 11.2.2012
Baza leków MZ, 1.9.2014

Bartosza zapytano już 64 668 079 razy

Lamitrin, tabl., 25 mg

Substancja czynna Lamotriginum
Nazwa preparatu Lamitrin, tabl., 25 mg
Zawartość opakowania 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN 5909990354818
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 11,72 PLN
Zakres wskazań objętych Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie; Padaczka
Urzędowa cena zbytu 12,96 PLN
Cena detaliczna 15,64 PLN
Wysokość limitu 7,12 PLN
Decyzja od 2014-01-01/2013-03-01 – dla kolumny M, 2014-03-01 – dla kolumny N
Okres obowiązywania 2 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Padaczka. Dorośli i dzieci w wieku ≥13 lat: leczenie skojarzone lub monoterapia napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych; napady związane z zespołem Lennoxa-Gastauta - preparat jest stosowany w leczeniu skojarzonym, jednak może zostać zastosowany jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy włączany do leczenia zespołu Lennoxa-Gastauta. Dzieci od 2 do 12 lat: leczenie skojarzone napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta; monoterapia w typowych napadach nieświadomości. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Dorośli (w wieku ≥18 lat): zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których występują głównie epizody depresji. Lamotrygina nie jest wskazana w doraźnym leczeniu epizodów manii lub depresji.
Wskazania
pozarejestracyjne
stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne

Wszystkie preparaty zawierające Lamotriginum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Epitrigine 100 mg, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 25,96 PLN
Epitrigine 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,21 PLN 7,13 PLN
Epitrigine 50 mg, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 13,74 PLN
Lamilept, tabl., 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 25,96 PLN
Lamilept, tabl., 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 13,74 PLN
Lamilept, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 7,12 PLN
Lamitrin, tabl., 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 16,30 PLN 27,34 PLN
Lamitrin, tabl., 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 7,49 PLN 32,77 PLN
Lamitrin, tabl., 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) ryczałt 10,38 PLN 64,14 PLN
Lamitrin, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 11,72 PLN 15,64 PLN
Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 8,37 PLN 9,14 PLN
Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 5,27 PLN 21,91 PLN
Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 79,34 PLN
Lamotrix, tabl., 100 mg 90 tabl. ryczałt 10,01 PLN 92,25 PLN
Lamotrix, tabl., 25 mg 30 tabl. ryczałt 7,13 PLN 11,05 PLN
Lamotrix, tabl., 50 mg 30 tabl. ryczałt 11,37 PLN 22,41 PLN
Lamotrix, tabl., 100 mg 30 tabl. ryczałt 7,49 PLN 32,77 PLN
Plexxo 100, tabl., 100 mg 30 tabl. ryczałt 8,62 PLN 33,90 PLN
Plexxo 25, tabl., 25 mg 30 tabl. ryczałt 13,99 PLN 17,91 PLN
Plexxo 50, tabl., 50 mg 30 tabl. ryczałt 12,90 PLN 23,94 PLN


© 2013