Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 μg/dawkę inhalacyjną

Substancja czynna Fluticasoni propionas + Salmeterolum
Nazwa preparatu Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 μg/dawkę inhalacyjną
Zawartość opakowania 1 poj.po 60 daw.
Kod EAN 5909990832620
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 55,00 PLN
Zakres wskazań objętych Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Urzędowa cena zbytu 142,00 PLN
Cena detaliczna 163,00 PLN
Wysokość limitu 110,00 PLN
Decyzja od 2016-01-01
Okres obowiązywania 3 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Systematyczne leczenie astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie długo działającego β2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu: u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować mimo stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz krótko działającego β2-mimetyku stosowanego doraźnie lub u pacjentów, u których objawy astmy można opanować kortykosteroidem wziewnym i długo działającym β2-mimetykiem. Ponadto Seretide Dysk wskazany jest do objawowego leczenia pacjentów z POChP z FEV1 <60% wartości należnej (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela) z powtarzającymi się zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymują się istotne objawy choroby pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela.
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach

Wszystkie preparaty zawierające Fluticasoni propionas + Salmeterolum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 250+50 μg 1 inh.po 60 daw. ryczałt 3,00 PLN 92,00 PLN
AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 500+50 μg 1 inh.po 60 daw. ryczałt 3,00 PLN 108,00 PLN
Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (μg + μg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek ryczałt 8,00 PLN 77,00 PLN
Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (μg + μg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek ryczałt 3,00 PLN 92,00 PLN
Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 (μg + μg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek ryczałt 4,00 PLN 112,00 PLN
Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 μg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek ryczałt 3,00 PLN 92,00 PLN
Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 μg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek ryczałt 4,00 PLN 112,00 PLN
Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (μg + μg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) ryczałt 3,00 PLN 71,00 PLN
Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (μg + μg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) ryczałt 3,00 PLN 92,00 PLN
Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (μg + μg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) ryczałt 3,00 PLN 110,00 PLN
Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 μg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) ryczałt 30,00 PLN 119,00 PLN
Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 μg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) ryczałt 68,00 PLN 176,00 PLN
Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 μg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) ryczałt 23,00 PLN 92,00 PLN
Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 μg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. ryczałt 29,00 PLN 98,00 PLN
Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 μg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. ryczałt 36,00 PLN 125,00 PLN
Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 μg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. ryczałt 55,00 PLN 163,00 PLN